Cenníky

Pre bližšie informácie o ponúkaných produktoch a službách prosím kontaktujte najbližšiu pobočku alebo manažéra logistiky, Ing. Martina Kohúta (e-mail: kohut@bek.sk, mobil: +421 905 341 890).