BEK Profi Centrum - centrála

Kde nás nájdete: 

WOODCOTE GROUP s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
Slovakia

IČO: 31 364 951
IČ DPH: SK2020337671
Banka: VÚB a.s.
SK93 0200 0000 0031 8453 4851

Kontaktujte nás: 

Mobil:
+421 907 917 766
e-mail: bek@bek.sk

Marketing:
Mobil: +421 910 824 610
e-mail: marketing@bek.sk

Obchod:
Mobil: +421 905 530 638
e-mail: obchod@bek.sk

Logistika: 
Mobil: +421 905 341 890
e-mail: logistika@bek.sk

 
 
 
 

Produktový management

Pavol Tokoš
Manažér nákupu
pavol.tokos@woodcote.sk
 
Juraj Leško
Základné stavebné materiály
juraj.lesko@woodcote.sk
 
Matej Turzo
Tepelná izolácia a hydroizolácia
turzo@bekwoodcote.sk
 
Danica Koreňová
Zatepľovacie systémy a SOZ
korenova@bek.sk
 
Martin Torma
Manažér retailových prevádzok
martin.torma@woodcote.sk