BEK Profi Centrum - centrála

Kde nás nájdete: 

WOODCOTE GROUP a.s.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
Slovakia

IČO: 31 364 951
IČ DPH: SK2020337671
Banka: VÚB a.s.
SK93 0200 0000 0031 8453 4851

Kontaktujte nás: 

Mobil:
+421 907 917 766
e-mail: bek@bek.sk

Marketing:
Mobil: +421 903 464 747
e-mail: marketing@woodcote.sk

Obchod:
Mobil: +421 905 530 638
e-mail: obchod@bek.sk

Logistika: 
Mobil: +421 905 341 890
e-mail: logistika@bek.sk

 
 
 
 

Produktový management

Pavol Tokoš
Manažér nákupu
e-mail: pavol.tokos@woodcote.sk
 
Juraj Leško
Základné stavebné materiály
e-mail: juraj.lesko@woodcote.sk
 
Matej Turzo
Tepelná izolácia a hydroizolácia
e-mail: turzo@bekwoodcote.sk
 
Juraj Broz
Suchá výstavba
Mobil: +421 901 705 197
e-mail: juraj.broz@woodcote.sk
 
Jozef Časnoha
ETICS a stavebná chémia
Mobil:+421 902 100 900
e-mail: jozef.casnoha@woodcote.sk