BEK uzavreté hliníkové podhľady s panelmi 600 x 600 mm

Technická schéma

  Montážna schéma
   

>Hliníkové panely rozmeru 600 x 600 mm sa miernym tlakom pripevnia na trojuholníkový nosný profil. Trojuholníkové nosné profily sa pripevnia vo vzdialenostiach 600 mm od seba pomocou závesnej spojky a závesu k stropu.
Jednotlivé dosky možno po montáži podhľadu bez problémov opäť vybrať.Panel 585 mm x 585 mm s viditeľným nosným systémom:
  - hladký povrch
  - dierovaný povrch, dierovanie 3 mm
 
Nosný systém:
  - konštrukcia šírky 24 mm, ktorá sa používa pre
    podhľady  z minerálnych vlákien.

 

Stenový profil

     Profil „L"                     Profil „C"            Profil „Doppel L"            Profil „C"
     23 x 23                    15 x 20 x 25          20 x 10 x 10 x 20         20 x 20 x 15 
         

Panel so špeciálnou nosnou konštrukciou: 600 mm x 600 mm

hladký povrch

dierovaný povrch, dierovanie 3 mm
(dierovanie tvorí 7-15,5 % povrchu)

dierovaný povrch s tkaninou

Nosný systém

Trojuholníkový nosný profil
(pozinkovaná oceľ, dĺžka 4 m)

 

 Závesná spojka
(pre trojuholníkový nosný systém)

 

Spotreba materiálu na 1 m2

Panel 600 x 600 mm
(ks)

Trojstranný nosný profil
(bm)

      Záves       
(ks) 

       Váha        
(kg/m2 ) 

 2,77

1,70

1

2,1