Lamelové podhľady

CT 85 mm, CT 135 mm, CT 185 mm

Lamelové podhlady, BEK Baustoffe Slovakia

Montážna schéma:

Jednotlivé lamely sa miernym tlakom pripevnia na nosný profil. Nosné profily sa pripevnia vo vzdialenostiach cca 1270 mm od seba a maximálne 300 mm od steny v kolmom smere k lamelám.

Lamely možno po montáži bez problémov opäť demontovať.

 

  Lamelove podhlady, BEK Baustoffe Slovakia

Lamela CT 85 mm S (T3)              
         
 
Lamela CT 85 mm 
          
 
Lamela CT 135 mm 
         
 
Lamela CT 185 mm 
         

 
Montáž na nosný profil T1 
         

     Profil „L"                Profil „C"                Profil „Doppel L"                   Profil „C" 
      23 x 23                 15 x 20 x 25           20 x 10 x 10 x 20                20 x 20 x 15
 
Stenovy lamelovy profil   Stenovy lamelovy profil       Stenovy lamelovy profil

Lamely:
  1. hladká
  2. Dierovaná: dierovanie priem. 3 mm alebo 2 mm
  3. Zvlnená    
 
Hlinikove lamely

Hlinikovy lamel nosny        Nosný profil: 
T 1 pre lamely CT 85 mm S, dĺžka 3600 mm
T 1 pre lamely CT 85 mm dĺžka 4000 mm  
Hlinikovy lamel nosny   T 3 pre lamely CT 85 mm S, dĺžka 3600 mm
T 3 pre lamely CT 135 mm, dĺžka 4050 mm
T 3 pre lamely CT 85 mm, 200 mm, dĺžka 4000 mm  
Hlinikovy lamel nosny   T 6 pre oblúk CT 85 mm S, dĺžka 3600 mm
T 6 pre oblúk CT 135 mm, dĺžka 4050 mm
T 6 pre oblúk CT 85 mm, 185 mm, dĺžka 4000 mm