Podstrešné a parozábranné fólie

Strešné izolačné  fólie majú za úlohu zabrániť prieniku vlhkosti do strešnej konštrukcie. Výberu vhodnej izolačnej fólie je potrebné venovať veľkú pozornosť, nie každý typ je vhodný na dané prevedenie strešného plášťa. Poznáme tri druhy poistných hydroizolačných fólií, podľa vhodnosti ich použitia. Fólie pre izolovanie striech s prevetrávanou medzerou nad tepelnou izoláciou, difúzne fólie pre neprevetrávané strechy, poistné hydroizolačné fólie na debnené strechy.