Podstrešné a parozábranné fólie

Difúzne fólie a membrány (paropriepustné)

Difúzna fólia umožňuje prestup vlhkosti z interiéru do prevetrávanej medzery a chráni tepelnú izoláciu alebo interiér pred vlhkosťou.
Nekontaktné fólie – nízkodifúzne fólie, vhodné do sedlových striech, nie sú vhodné na kontat s tepelnou izoláciou.
Kontaktné fólie – vysoko difúzne podstrešné membrány s dvojitou integrovanou spojovacou páskou (alebo bez nej), niektoré typy s vyššou odolnosťou voči chemickým impregnáciám dreva. Fólie sú vhodné na debnené aj nedebnené šikmé strechy, niektoré z nich sú určené na nízke sklony striech.
V sortimente kontaktných fólií ponúkame fólie pod falcovaný plech, ktoré svojou štruktúrou prepúšťajú vodnú paru a chránia krytinu pred účinkami skondenzovanej vody. Sú použiteľné pre krytiny najmä z titanzinku.

Parotesné a reflexné fólie (paronepriepustné)

Parotesná fólia zabraňuje prenikaniu páry a teplého vzduchu do strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie, chráni ju pred stratou tepla a netesnosťami. Vytvára vzduchotesnosť a pomáha zadržiavať teplo v interiéri.
Niektoré typy fólií sú s reflexnou vrstvou, majú vlastnosti ako aj „parotesná fólia“, avšak s omnoho vyšším difúznym odporom. Odrážajú teplo späť do interiéru.
Všetky typy parozábran fungujú správne len vtedy, keď tvoria súvislú (zlepenú a na prenikajúce konštrukcie napojenú) vzduchotesnú a parotesnú vrstvu. Táto je docielená pomocou pások a tmelov na to určených.

Prehľad produktov:

Podstrešné difúzne fólie nekontaktné:

vhodné ako nekontaktné fólie určené pre trojplášťové vetrané šikmé strešné systémy. Používajú sa ako poistné podstrešné fólie k ochrane podkrovných priestorov sedlových striech.

 • JUTAFOL D 110 Standard - Nízkodifúzna bezkontaktná podstrešná fólia slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov. Mriežkou spevnená fólia je určená pre trojplášťové vetrané nedebnené strešné systémy. Tento výrobok sa radí do skupiny bezkontaktných, preto nesmie byť v kontakte s bednením ani s tepelnou izoláciou.
 • JUTAFOL D 140 Special (samozhášavá) - Nízkodifúzna bezkontaktná podstrešná fólia slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov. Mriežkou spevnená fólia je určená pre trojplášťové vetrané nedebnené strešné systémy. Tento výrobok sa radí do skupiny bezkontaktných, preto nesmie byť v kontakte s bednením ani s tepelnou izoláciou.

Podstrešné difúzne fólie kontaktné:

 • JUTATOP - Vysoko vodotesná robustná difúzna membrána bez aplikačnej pásky, pre sklon strechy od 5°. Výrobok je určený na debnené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie, s vyššou odolnosťou voči bežným impregnáciám dreva.
 • JUTATOP 2AP - Vysoko vodotesná robustná difúzna membrána s integrovanou dvojitou spojovacou páskou pre nízke sklony šikmých striech. Vhodnosť použitia je totožná s výrobkom JUTATOP.
 • JUTATOP WB - Vysoko UV stabilná hydroizolačná vetrozábrana pre vetrané fasády s otvorenými spárami až do šírky 50mm a maximálne 40% z plochy obkladu. Je vhodná pre použitie ako kontaktná fasádna difúzna membrána. JUTATOP WB odvádza vodné pary z konštrukcie von, vytvára uzatvorený systém pre tepelnú izoláciu.
 • JUTATOP WB 2 A.P. - Vysoko UV stabilná hydroizolačná vetrozábrana s dvoma integrovanými aplikačnými páskami pre vetrané fasády. Vhodnosť použitia je totožná s výrobkom JUTATOP WB.
 • JUTADACH THERMOISOL 2AP - Vysoko difúzna kontaktná podstrešná membrána. Určená na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie s vyššou odolnosťou voči bežným impregnáciám dreva. Vhodná na použitie pre strechy od 10° sklonu.
 • JUTADACH THERMOISOL WB 2AP - Vysoko UV stabilná hydroizolažná vetrozábrana pre odvetrané fasády s vodorovnými otvorenými spárami až do šírky 30 mm a max. 30% z plochy obkladu. Rolka s dvojitou integrovanou páskou. JUTADACH THERMOISOL WB 2AP odvádza vodné pary z konštrukcie von, vytvára uzatvorený systém pre tepelnú izoláciu, ktorá je chránená pred dažďom, vetrom, snehom, prachom a vlhkosťou.
 • JUTADACH 95 - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána, slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie.
 • JUTADACH 95 2 A.P. - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na nedebnené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie. Membrána s dvojitou integrovanou spojovacou páskou.
 • JUTADACH 115 - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie.
 • JUTADACH 115 2 A.P. - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie. Membrána s dvojitou integrovanou spojovacou páskou.
 • JUTADACH 135 - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie.
 • JUTADACH 135 2 A.P. - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie. Membrána s dvojitou integrovanou spojovacou páskou.
 • JUTADACH 150 - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie.
 • JUTADACH 150 2 A.P. - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je trojvrstvový, kontaktný, určený na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie. Membrána s dvojitou integrovanou spojovacou páskou.
 • JUTADACH MASTER 160 – Vysoko pevnostná poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Materiál je štvorvrstvový, kontaktný, určený na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie. Vhodná na použitie pre záťažové poveternostné podmienky.
 • JUTADACH SUPER 210 - Vysoko difúzna robustná podstrešná membrána pre nížšie sklony striech (cca 12°). Materiál vhodný aj v konštrukciách striech s veľkými vzdialenosťami krokiev alebo na plnom podbití v šikmých strešných systémoch skladaných pálených, betónových, vláknocementových, keramických a bridlicových krytín.
 • JUTADACH MONOLITIC - Vysoko difúzna poistná podstrešná membrána slúžiaca k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Určený na bednené aj nebednené šikmé strešné dvojplášťové konštrukcie s vysokou odolnosťou voči bežným impregnáciám dreva.
 • JUTADACH MONOLITIC 2AP - Vysoko difúzna podstrešná membrána s dvojitou integrovanou spojovacou páskou slúžiacou k ochrane podkrovných priestorov a tepelných izolácií. Membrána s vysokou odolnosťou voči chemickým impregnáciám dreva. Materiál je trojvrstvový kontaktný, určený na debnené aj nedebnené šikmé strešné konštrukcie.
 • JUTADREN - Podstrešná separačná membrána s drenážnou vrstvou. Použitie pod plechové falcované krytiny, kde drenážna vrstva zaistí bezpečný odvod kondenzátu.
 • JUTADREN A.P. - Podstrešná separačná membrána s drenážnou vrstvou s integrovanou páskou. Použitie pod plechové falcované krytiny, kde drenážna vrstva zaistí bezpečný odvod kondenzátu.

Samolepiace pásky a tmely ku podstrešným fóliám:

 • Páska JUTAFOL SP1 - je obojstranná samolepiaca páska z butylkaučuku. Páska sa používa na spájanie vertikálnych aj horizontálnych prekrytí jednotlivých pásov fólií JUTAFOL, k napájaniu podstrešných fólií všetkých typov na prenikajúce materiály a priliehajúce konštrukcie. Páskou sa robia aj opravy podstr. fólií pri ich poškodení menšieho rozmeru (prederavenie, roztrhnutie a pod.)
 • Páska JUTADACH SP SUPER – jednostranne lepiaca páska. Požíva sa na napojenie podstrešných fólií JUTADACH na prenikajúce a nadväzujúce konštrukcie, prelepenie kotviacich prvkov, drobné opravy poškodení.Vhodný na utesňovanie kruhových alebo hranatých prienikov (napr. trubky) cez poistnú hydroizoláciu, popr. pre opravy poškodených miest. Jutadach SP SUPER je vodotesný, difúzne otvorený.
 • Páska JUTADACH SP 38 - Obojstranne samolepiaca spojovacia páska, vyniká výbornými technickými vlastnosťami, najmä vysokou ťažnosťou, vodonepriepustnosťou, dlhotrvajúcou elasticitou a netvrdnúcou schopnosťou. Používa sa pre vertikálne aj horizont. spojenie jednotlivých pásov podstrešných difúznych membrán typu JUTADACH, JUTADREN.
 • Páska JUTAFOL TPK - Jedná sa o jednostranne samolepiacu pásku z impregnovanej mäkkej PE peny. Páska JUTAFOL TPK zabezpečuje utesnenie priestoru medzi kontralatou a použitou podstrešnou fóliou alebo membránou. Vhodná pre vyššie sklony striech.
 • Páska JUTADACH TPK SUPER – Vlastnosti podobné ako JUTAFOL TPK, avšak jeho použitie je vhodné pri nízkych sklonoch striech. Zároveň je páska vhodná na vzduchotesné utesnenie parozábran (zamedzenie prieniku vlhkého a teplého vzduchu do izolácie).
 • Tmel JUTADACH THK – použitie ako JUTAFOL TPK SUPER, samonapeňovacia hmota pre podtesnenie kontralát. Používa na utesnenie klincov prechádzajúcich cez podstrešnú fóliu aj pri nízkych sklonoch striech.

Parotesné zábrany:

určené na ochranu tepelných izolácií, prispievajú k zachovaniu dlhodobej správnej funkcii tepelnej izolácie, zabraňujú kondenzácii vody v izolačných vrstvách, predstavujú účinnú obranu proti prenikaniu teplého vzduchu a pary v interiéroch.

 • JUTAFOL N 110 STANDARD - Fólia so stužujúcou mriežkou je určená pre vytvorenie parotesnej vrstvy na interiérovej strane pre ochranu tepelných izolácií.
 • JUTAFOL N 140 SPECIAL - Fólia vyššej pevnosti so zvýšenou požiarnou odolnosťou. Je určená pre vytvorenie parotesnej vrstvy na vnútornej strane tepelných izolácií. Parotesná vrstva výrazne prispieva k dlhodobej a správnej funkcii tepelných izolácií.
 • JUTAFOL REFLEX N 150 - Reflexná parozábranná fólia so stužujúcou mriežkou je určená pre vytvorenie vysokoúčinnej parozábrannej vrstvy na vnútornej strane tepelných izolácií. Vďaka integrovanej reflexnej hliníkovej vrstve (hliniková vrstva potiahnutá polyproylénom) sa výrazne zvyšuje parotesnosť, zároveň funguje odraz tepla do interiéru. So zvýšenou požiarnou odolnosťou a vysokou hodnotou Sd (180m)
 • JUTAFOL REFLEX N 150 A.P. - Reflexná parozábrana s integrovanou lepiacou páskou. Vlastnosti totožné s JUTAFOLOM REFLEX 150.
 • JUTAFOL N AL 170 SPECIAL - Reflexná parozábranná fólia so stužujúcou mriežkou je určená pre vytvorenie vysokoúčinnej parozábrannej vrstvy na vnútornej strane tepelných izolácií. Vďaka integrovanej reflexnej hliníkovej vrstve (čistá hliníková vrstva) sa výrazne zvyšuje parotesnosť, zároveň funguje odraz tepla do interiéru. So zvýšenou požiarnou odolnosťou a vysokou hodnotou Sd (300m)
 • JUTAFOL N AL 170 SPECIAL A.P. - Reflexná parozábranná fólia s integrovanou lepiacou páskou. Vlastnosti totožné s JUTAFOLOM N AL 170 SPECIAL.

Samolepiace pásky a tmely ku parozábranám:

 • Páska JUTAFOL SP1 - je obojstranná samolepiaca páska z butylkaučuku. Páska sa používa na spájanie vertikálnych aj horizontálnych prekrytí jednotlivých pásov fólií JUTAFOL, k napájaniu podstrešných fólií všetkých typov na prenikajúce materiály a priliehajúce konštrukcie. Páskou sa robia aj opravy podstr. fólií pri ich poškodení menšieho rozmeru (prederavenie, roztrhnutie a pod.)
 • Páska JUTADACH TPK SUPER - Používa sa pre utesnenie prienikov vrutov kotviacich SDK, pri aplikácii parozábrany priamo pod dosky SDK. Páska je vhodná na vzduchotesné utesnenie parozábran (zamedzenie prieniku vlhkého a teplého vzduchu do izolácie).
 • Páska JUTAFOL SP AL - Jednostranne lepiaca páska pre spojenie parozábran JUTAFOL.
 • Tmel JUTAFOL MASTIC - Tmel slúži pre parotesné napojenie parozábran na nedrolivé povrchy. Ďalej je možné tmelom utesniť drobné parotesné detaily v ploche (elektroinštalácie).
 • Páska JUTAFOL TP 15 - Jednostranná lepiaca páska určená pre parotesné napojenie parozábrany ku drolivému povrchu.
 • Páska JUTAFOL PROF - Obojstranná pomocná lepiaca páska pre prichytenie parozábrany ku kovovej konštrukcii.
Dokumenty na stiahnutie: