Sadrokartónové a sadrové podhľady RIGIPS

 

-->Prezrite si náš katalóg stropných podhľadov BEK<--

 

Kazetové stropné podhľady - program Decogips
Decogips je sadrová stropná doska, dodávaná v kazetovom formáte 600 x 600 mm, určená pre suchú montáž demontovateľného stropného podhľadu. Kazetové podhľady Decogips sú cenovo prístupným variantom demontovateľných stropných kaziet. Zaujímavé abstraktné vzory kaziet Decogips sa líšia povrchom a poskytujú tak možnosť výberu z celej rady atraktívnych dezénov a systémov zavesenia. Stropné kazety Decogips sú vyrobené z prírodnej sadry, ktorá ako prírodný materiál vhodne ovplyvňuje reguláciu vlhkosti, a tým pozitívne prispieva k vytvoreniu zdravého prostredia v interiéri.


Spájanie hrán
  
Prírodný stavebný materiál:
Sadra ako stavebný materiál je pre ľudské zdravie úplne nezávadná. Sadra pomáha zlepšovať priestorovú klímu, pretože rýchlo prijíma vlhkosť, a taktiež ju rýchlo do priestoru odovzdáva. Sadra nevylučuje žiadne škodlivé alebo nepríjemné výpary.  

Kvalita s najlepšími vlastnosťami:
Kazety Decogips sa vyznačujú vynikajúcou trvanlivosťou tvaru. Rubová strana kazety je rebrovaná, čo zaručuje dobré rozloženie zaťaženia a stabilne rovnú plochu podhľadu. Ani teplota 38 °C a extrémne vysoká vlhkosť vzduchu nespôsobujú zmenu tvaru kazety. Z tohto dôvodu môžu byť kazety Decogips montované v každom ročnom období. Kazety Decogips sa dodávajú v praktickom formáte 60 x 60 cm. Vážia iba 9 kg/m2. Zabudovanie kaziet sa uskutočňuje vkladaním do nosnej konštrukcie jednoducho a bez problémov. Kazety môžu byť opäť ľahko odstránené, prípadne vymenené.
Kazety Decogips sú nehorľavé. Pri užívaní miestnosti nie je nutná zvláštna opatrnosť, kazety je možné jednoducho čistiť kefkou. Požadovanú farebnosť možno docieliť farebnými nátermi.

Hospodárnosť:
Stropné podhľady z kaziet Decogips sú z hľadiska nákladov porovnateľné s takmer každým iným stropným podhľadom.

 
Materiálové a montážne náklady sa nelíšia od iných cenovo výhodných prevedení. Z tohto dôvodu sa stávajú pozitívne rozdiely v celkovom vzhľade diela a kvalite výraznejšími. Decogips, nové stropné kazety Rigips, otvárajú široké možnosti estetickejšej tvorby stropných pohľadov. Minerálna štruktúra čistého sadrového povrchu vytvára prirodzený obraz stropu. Rôzne prevedenia styku kaziet podporuje variabilnosť systému. Svietidlá a ventilačné klapky je možné do kazetového systému Decogips ľahko harmonicky integrovať.  

 _______________________________________________________________________
   
Akustické stropné podhľady - program Gyptone

Materiál:
Kazety Gyptone sú vyrobené zo sadrokartónových dosiek. Skladajú sa zo sadrového jadra, ktorého povrch je obojstranne zabezpečený špeciálnym kartónom. Hrúbka kaziet Gyptone je 13 mm. Akustické kazety Gyptone sú na zadnej strane opatrené vrstvou špeciálnej akusticky účinnej textílie.

Povrchy:
Akustické kazety Gyptone sa vyrábajú hladké (Base), so štvorcovými otvormi (Ouattro), s kruhovými otvormi (Piont) a s pozdĺžnymi štrbinami (Line), a to v rôznom prevedení hrán kaziet. V rámci týchto designov existujú početné varianty vhodné pre každú skladbu stropného podhľadu. Niektoré z možností vzhľadu povrchu kaziet Gyptone sú na vedľajšom vyobrazení.

Gyptone Line 

 

Gyptone Quatro

 

Gyptone Point 

 

Gyptone Base

Kazety 600x600mm 

 

 

 

 Line No. 4

 

   Quatro No.20

 

Point No. 11 

 

 Base

             

 

 

 

 

Quatro No.22

 

Quatro No.20 

 

  Point No. 12

 

Point No. 14   

Pozoruhodné vlastnosti
Následná krátka charakteristika programu Gyptone umožňuje získať prehľad o podstatných vlastnostiach a technických dátach tohoto systému.
 
Sadra zdravá pre bývanie:
Všetky dosky sú vyrábané z rovnakého osvedčeného materiálu - zo sadry, a to v Euroformáte 600 x 600 mm (prípadne 594 x 594 mm pri forme hrany A a E) s hrúbkou dosiek 13 mm.
 
Akustická pohoda :
Kazety s rôznym tvarom perforácie v prevedení Line, Point, Ouattro majú na zadnej strane kašírovanie akusticky účinným povlakom.
Tým sú pri stropných podhľadoch s kazetami Gyptone dosiahnuté vynikajúce akustické vlastnosti, a to bez ďalších dodatočných opatrení. Vysoká akustická účinnosť bola potvrdená podľa medzinárodnej normy ISO 354/1984.
 
Jednoduchá montáž overenou technikou:
Systémy stropných podhľadov Gyptone sa montujú ľahko a rýchlo osvedčenou technikou suchej výstavby. Rozdiely v nosných systémoch sú určené tromi rôznymi prevedeniami hrán. Hmotnosť kaziet Gyptone Line, Point a Ouattro činí asi 8 kg/m2, hmotnosť kaziet Gyptone Base je asi 9 kg/m2.
 
Prístup do medzipriestoru:
Pre kontrolu a údržbu techniky v medzipriestore sa kazety ľahko a jednoducho demontujú: nadzdvihnúť, šikmo postaviť a vysunúť.
  
Farba už z výroby:
Vo výrobnom závode sa na kazety nanáša vysoko kvalitná biela akrylová farba v odtieni RAL 9010. Kazety sa dodávajú takto upravené, pripravené pre montáž.  
   
Montáž tromi nosnými systémami
Ku každému z troch nosných  systémov patrí presne definovaný tvar hrany kazety. Vznikajú tri opticky úplne odlišne pôsobiace styky kaziet: s viditeľným pásom nosného profilu (typ A), s tenkou, hlbšie položenou špárou (typ E) a takmer bezšpárový styk (typ D1 ).

       

Pre prvky dodatočne vešaného príslušenstva s hmotnosťou cez 5 kg je potrebné previesť dodatočné upevnenie do nosnej konštrukcie. Svietidlá s hmotnosťou do 1 kg môžu byť zabudované priamo do kaziet. Svietidlá s vyššou hmotnosťou vyžadujú dodatočné upevnenia. Kazety s formou hrany D1 môžu v oblastiach neperformovaných plôch preniesť zaťaženie až do 3 kg. 
 
 ________________________________________________________________________

Kazetové stropné podhľadové systémy Casoprano
Nový koncept podhľadov Casoprano od firmy Rigips uspokojí najvyššie estetické nároky. Podhľadový systém CASOPRANO je k dispozícii v rôznych vzoroch podľa požiadaviek architekta. Povrch môže byť hladký, perforovaný alebo štruktúrovaný. Kazety sú zo sadrokartónu a to dáva stropným kazetám dokonalý a presný vzhľad. Vďaka matnému povrchu je plocha podhľadu žiarivo a jednoliato biela. Kazety Casoprano majú mnohostranné využitie nielen vďaka povrchovej odlišnosti a štruktúre kaziet, ale aj dômyselnosťou prevedenia jedného dekoračného typu s rôznymi zvukovými vlastnosťami. Príkladom môže byť kombinácia kaziet Casoforte (zvuk odrážajúca) a Casovoice (zvuk pohlcujúca). Správnym rozložením kaziet Casoforte a Casovoice získame tak dekoračný vzhľad, ako aj akustický komfort (napr. prednáškové sály). 

Oblasť použitia
Podhľad CASOPRANO spĺňa všetky estetické nároky vyžadované pre kancelárie, školy, škôlky a jasle, zdravotnícke zariadenia, predajne, sály, športové zariadenia a priestory pre voľný čas. Pritom sú splnené všetky technické požiadavky.

Ochrana životného prostredia
Jadro kaziet CASOPRANO je tvorené čistou prírodnou sadrou, na povrchu je kartón vyrobený z recyklovaného papieru.

 

Použité akrylátové náterové hmoty sú vodou riediteľné. Kazety CASOVICE sú na zadnej strane opatrené akusticky účinnou textíliou na báze celulózy. Podhľadové kazety CASOPRANO sú 100% recyklovateľné. 

Technika a bezpečnosť
 
Mechanické vlastnosti
Sendvičová konštrukcia umožňuje dodatočne zaťažiť jednotlivú kazetu hr. 8 mm (hrana A) zaťažením 6,0 kg, pre hr. 9,5 mm (hrany E15 a E24) potom 7,2kg.
  
Požiarna odolnosť
Materiál je podľa ČSN 730862 zaradený do triedy horľavosti A-nehorľavý. Z kaziet CASOPRANO je možné montovať stropné konštrukcie s požiarnou odolnosťou 30 minút.

Nepriezvučnosť
V moderných administratívnych budovách, kde sú použité ľahké prestaviteľné priečky, vzniká problém prenosu hluku medzipriestorom nad podhľadom. Podhľady CASOPRANO z kaziet CASOFORTE, CASOSTAR, CASOBIANCA a CASOROC majú veľmi priaznivý vplyv  na útlm pozdĺžneho vedenia zvuku.

   

   

Pohltivosť a akustika miestností
Podhľadové kazety CASOVOICE poskytujú veľmi dobrú a rovnomernú pohltivosť vnútorného hluku v celom rozsahu stavebnej akustiky.
Kombináciou plôch pohltivých kaziet CASOVOICE a odrazivých kazet CASOFORTE je možné vytvoriť opticky jednotný podhľad pri zaistení 100% zrozumiteľnosti reči v celom priestoru.

            
________________________________________________________________________