Sadrokartónové systémy KNAUF - Podkrovie

Objavovanie nevyužitých priestorov 

Strechy často skrývajú nevyužité priestory, ktoré je možno systémom suchých stavieb Knauf pretvoriť na ďalší obytný priestor, pracovňu, izbu pre hostí, detskú izbu alebo kúpelňu. Pre podkrovnú výstavbu sú osvedčené protipožiarne dosky Knauf GKF 15 mm.

     

Tepelná izolácia
Podľa požiadaviek na tepelnú izoláciu je možné použiť rôzne varianty skladieb striech. Odporúčame skladbu strešného plášťa konzultovať s odborníkom. Obvykle sa vkladajú 2 vrstvy izolačného materiálu jedna vrstva medzi krokvy a často ešte druhá vrstva priebežne pod krokvu, aby nevznikali tepelné mosty.

 

K jednoduchému upevneniu druhej vrstvy izolačného materiálu sa montujú drevené latky na krokvy horizontálne vo vzdialenosti šírky izolačného materiálu. K zamedzeniu kondenzácie v izolačnom materiáli sa doporučuje vloženie parozábrany. K tomuto účelu je možné zakúpiť vhodné fólie (PE nebo Al) alebo protipožiarne dosky Knauf potiahnuté fóliou na zadnej strane.

Ochrana proti požiaru
Pre opláštenie sa používajú protipožiarne dosky Knauf GKF 15 mm, pre protipožiarne prevedenie (požiarna odolnosť 30 resp. 45 minút) jednovrstvovo. Ako spodná konštrukcia pre protipožiarne dosky Knauf sú nutné montážne latky alebo CD profily 60/27 vo vzdialenosti maximálne 40 cm. Jednoduché upevnenie a vyrovnanie je možné pomocou priamych závesov Knauf.

 

Protipožiarne dosky sa pokladajú pozdĺžnymi hranami priečne k spodnej konštrukcií a upevňujú sa rýchloskrutkami Knauf vo vzdialenosti 17 cm. Po dokončení montážnych prác sa styčné spáry a upevňovacie miesta zaspárujú. 
 
Ďalšie pokyny viď. technický list D 61 popr. Prospekt K311.

 

Obr. 1
Pokiaľ sa pre tepelnú izoláciu využije celá výška krokvy je nutné previesť patričné opatrenia pre vylúčenie kondenzácie v strešnom plevisku.

Ako spodná konštrukcia pre protipožiarne dosky Knauf sa drevené latky alebo kovové profily CD 60/27 upevňujú priamo na krokvy pomocou priamych závesov.

Príklad:
Požiarna odolnosť 30-45 min., protipožiarne
dosky 15mm, montážne drevené latky 50x30 mm

 

Strešný úkos s vetraným strešným plášťom.

 

 

Pre odvetranie strešného plášťa sa používa vzduchová medzera medzi tepelnou izoláciou a podbitím v hr. 4-5 cm.

 

 

Potom namontujeme základné latky; priestor medzi nimi využijeme pre umiestnenie tepelnej izolácie.

 

Po namontovaní sa montážne latky resp. CD profily vyrovnajú pomocou priamych závesov.

 

 

Potom sa prevedie opláštenie Knaufovými protipožiarnymi doskami GKF 15 mm.

Ukončenie podkrovia u pozednici

 

Na boky krokiev alebo pod ne sa osadia drevené stĺpce podbité vodorovnými latami k uchyteniu tepelnej izolácie.

 

 

Potom sa osadia základné latky; priestor medzi nimi sa využije pre umiestnenie ďalšej tepelnej izolácie.

 

Zvislo vo vzdialenosti max. 62,5 cm sa upevnia pomocou priamych závesov montážne latky alebo kovové profily CD 60/27.

 

 

Opláštěnie sa prevádza protipožiarnymi doskami 15 mm. Pozdĺžne hrany dosiek sú uložené na zvislých montážnych latkách resp. montážnyh profiloch.

_______________________________________________________________________