Sadrokartónové systémy KNAUF - priečky

Úspora miesta, minimálna hmotnosť a jednoduchá montáž

Priečky Knauf splňujú tepelné a zvukové izolačné požiadavky. Majú vynikajúce požiarne ochranné vlastnosti. Základná nosná konštrukcia môže byť z oceľových profilov aj dreveného laťovania. Kovová konštrukcia z profilov z oceľového plechu se obloží sadrokartónovými doskami, to znamená, že na každú stranu se pripevní jedna alebo dve vrstvy dosiek. Ako izolácia sa do priestoru medzi doskami vkladá minerálna vlna. V priestore medzi doskami možno pohodlne umiestniť elektrické inštalácie. Priečky Knauf sú ideálne pre rozdelenie bytu, napr. ako priečka medzi spálňou a detskou alebo obývacou izbou, ako bytová priečka alebo ako inštalačná priečka k zabudovaniu sanitárnych inštalácií.

Prednosti priečok Knauf

Flexibilné riešenie pôdorysu:
Pôdorysnému rozmiestneniu priečok Knauf nie sú kladené prakticky žiadne obmedzenia. Aj pri neskoršom delení priestoru je možné priečky Knauf postaviť na ktorékoľvek miesto pôdorysu budovy a v prípade potreby je možné ich bez problémov demontovať.

Rýchlosť práce:
Spáry medzi sadrokartónovými doskami sa ihneď po montáži zatmelia, inštalačné práce sa prevádzajú už v priebehu stavby v dutine medzi doskami. A to v každej ročnej dobe: suchá výstavba nie je závislá na sezóne!

Tepelná izolácia:
Sadrové stavebné materiály majú vynikajúce tepelné izolačné vlastnosti. Povrch steny sa dokonale prispôsobí teplote miestnosti. Tým sa sadrové stavebné prvky ihneď po zakúrení príjemne oteplia.

Protipožiarna ochrana:
Sadra je nehorľavá stavebná hmota. Konštrukcie Knauf spĺňajú všetky požiadavky na protipožiarnu ochranu.

Zvuková izolácia:
Účinná zvuková izolácia je predpokladom pre pohodlie a vysokú kvalitu bývania. Priečky Knauf poskytujú pri podstatne menšej hmotnosti rovnakú zvukovú izoláciu, akú v rovnakej miere môžu poskytovať iba silné a ťažké masívne steny.

 

Priečka Knauf s jednoduchým opláštením
1) UW profil
2) Profil stojiny CW
3) Izolácia z minerálnej vlny 

 

 

Priečka Knauf s dvojitým opláštením
4) l.vrstva sadrokartónových dosiek
5) 2. vrstva sadrokartónových dosiek
6) Rýchloskrutky, vzdialenosť 25 cm

Jednoduchá montáž priečok Knauf s kovovou spodnou konštrukciou pomocou Knaufových stavebných dosiek GK:

  Hrana priečky sa vyznačí na podlahe a stenách. Osy stien sa prenesú na strop pomocou vodováhy a rovnej latky (brať do úvahy otvory na dverách).  
 

Profily režeme nožnicami na plech. Profily, ktoré sú v styku s ohraničujúcimi konštrukciami (stena, strop, podlaha) sa z dôvodu zvukovej a tepelnej izolácie podlepia samolepiacou páskou Knauf.

 
 

Na strop a podlahu upevníme pomocou hmoždiniek v odstupe 800 mm UW profily.

 
 

Do UW profilov kladieme potom od kraja priečky CW profily a kontrolujeme ich zvislosť. Krajový CW profil prikotvíme do steny pomocou hmoždiniek v osovej vzdialenosti 1 m.

 
 

Kovové profily CW sa osadzujú v osovej vzdialenosti 62,5 cm.

 
 

Potom začína opláštenie 1. strany steny celou sadrokartónovou doskou. Dosky sa na kovové profily CW upevňujú rýchloskrutkami vo vzdialenosti 25 cm.

 
 

 
 

Pre vypínače a elektrické krabice sa používajú špeciálne krabice do sadrokartónu. Príslušné otvory sa vyrežú dutým vrtákom na elektrokrabice alebo prerezávačom a inštalujú sa krabice, ktoré sa upevnia kovovými svorkami.

 
  Tepelná a zvuková izolácia sa prevedie izolačným materiálom z minerálnej vlny, ktorý sa upevní medzi kovové profily.  
 

Následne sa prevedie opláštenie 2. strany steny, ktoré začína polovicou dosky. Doskové spoje sú tak presadené.

 

Jednoduchá montáž dverových zárubní

    

Dverové zárubne Knauf z kovových profilov sú oceľové zárubne, ktoré sa stavajú zároveň pri montáži kovovej konštrukcie. Umiestnenie a šírka dverového otvoru sa vyznačí na podlahe. Profily UW sa na podlahe namontujú až k dverovému otvoru. Zárubne sa upevnia ma kovové profily CW vystužené dreveným trámom alebo na UA profily.

Hore a dole se profily CW spoja s profilmi UW pomocou špeciálnych uholníkov pre zaistenie väčšej tuhosti. V nadpraží se zárubňa montuje do pripraveného UW profilu. Ten sa upevní podľa obrázku.

Pri stenách s kovovou konštrukciou do výšky miestnosti 2.80 m a dverovými krídlami do 90 cm šírky a hmotnosti do 25 kg sa profily CW napojované na zárubne zosilia drevenými trámami. Pri stenách vo výške nad 2.80 m, pri väčších voľných dĺžkach stien, dverových otvorov nad 90 cm alebo hmotnosti dverových krídel nad 25 kg sa namiesto profilov CW vpravo a vľavo pri napojení zárubní používajú profily UA (výstužné profily) s pozdĺžnymi dierami, s hrúbkou plechu min. 2.0 mm a vystužené v päte oceľovými uholníkmi. 

Kovové profily v osových vzdialenostiach 62,5 cm sa prevádza aj nad zárubňami. Pri opláštení okolia zárubne musí byť doska vyrezaná tak, aby minimálne o 1/3 šírky otvoru presahovala v nadpraží zvislý okraj zárubne. Zamedzí sa tým praskaniu spáry dosky vplyvom otrasov.

                  

_______________________________________________________________________