Sadrokartónové systémy KNAUF - Stierky a omietky

Omietkové zmesi KNAUF vysoko ekologické, biologické a maximálne šetrné voči životnému prostrediu. Osobitnú pozornosť si zasluhujú sadrové omietky a stierky, z nich najmä sadrová omietka Rotband, ktorá sa v Európe stala doslova legendou medzi omietkami a vďaka svojim unikátnym vlastnostiam je patentovo chránená na celom svete.

Jemné sadrové stierky založené na sadrovej báze podľa EN 13963:

Knauf Gelbband 0 – 4 mm, Celoplošná sadrová stierka

Výhody
Umožňuje vypĺňanie škár a trhlín bez prasklín. Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií s výstužnou páskou. Celoplošným stierkovaním rôznych povrchov sa dá dosiahnuť stupeň kvality Q4.

Spotreba
1 kg/m2 (na mm hrúbky vrstvy)

Spracovanie
ručné, spracovať počas 60 minút

Balenie
5 kg, 25 kg
 

  

Oblast’ použitia: Pre rôzne typy podkladov
Knauf Gelbband je určená do vnútorných priestorov na celoplošné stierkovanie, k vyplňovaniu škár a trhlín, ako i k vytvoreniu vysokokvalitných, vyhladených povrchov na všetkých bežných stavebných podkladoch ako betónové prefabrikáty, monolitický betón, sadrokartónové dosky a omietky. Knauf Gelband sa hodí taktiež na vyplňovanie stykových škár na betónových prefabrikátoch a kazov, k vyrovnaniu nerovných stykov pri stropných alebo debniacich dielcoch, ako aj k pretmeleniu škár sadrokartónových dosiek a skrutiek. Normálne tuhnúci výplňový tmel pre sadrokartónové dosky podľa EN 13963 50 sa môže použiť nielen ako škárovací tmel (s páskou), ale aj ako celoplošná stierka.

Knauf Grünband 0 – 90 mm, Výplňová a vyhladzovacia stierka K1

Výhody
Umožňuje vypĺňanie škár a trhlín bez prasklín až do hĺbky do 90 mm. Nanášanie až do nulovej hrúbky vrstvy je bezproblémové. Tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií s výstužnou páskou. Celoplošným stierkovaním rôznych povrchov sa dá dosiahnuť stupeň kvality Q4.

Spotreba
1 kg/m2 (na mm hrúbky vrstvy)

Spracovanie
ručné, spracovať počas 40 - 50 minút

Balenie
5 kg, 25 kg

 

Oblast’ použitia: Všestranné využitie
Knauf Grünband je určená do vnútorných priestorov na celoplošné stierkovonie, k vyplňovaniu škár a trhlín, ako i k vytvoreniu vysokokvalitných, vyhladených povrchov na všetkých bežných stavebných podkladoch ako betónové prefabrikáty, monolitický betón, sadrokartónové dosky a omietky. Knauf Grünband sa hodí taktiež na vyplňovanie stykových škár na betónových prefabrikátoch a kazov, k vyrovnaniu nerovných stykov pri stropných alebo debniacich dielcoch, ako aj k pretmeleniu škár sadrokartónových dosiek a skrutiek. Normálne tuhnúci výplňový tmel pre sadrokartónové dosky podľa EN 13963 sa môže použiť nielen ako škárovací tmel (s páskou), ale aj ako celoplošná stierka.

Sadrová omietka založená na sadrovej báze podľa EN 13279-1:

Knauf Blauband 3 – 8 mm, Sadrová tenkovrstvová

Výhody
Umožňuje celoplošné jednovrstvové nanášanie omietky v hrúbkach od 3 – 8 mm

Spotreba
1 kg/m2 (na mm hrúbky vrstvy)

Spracovanie:
1.Omietku naniesť a zrovnať v čase 15 minút po zarobení. Po cca 30 minútach omietku navlhčiť a zafilcovať so špongiovým hladítkom.

2.Bezprostredne na to vyhladiť so švajčiarskym hladítkom alebo po vyhladení tenkovrstvovo prestierkovať s napr. Knauf Gelbband alebo Grünband.

Balenie
25 kg

 

Oblast’ použitia: Profesionál na betón
Knauf Blauband 3-8 mm Tünich sadrová-tenkovrstvová omietka je určená na celoplošné stierkovanie pre všetky bežné stavebné podklady ako betónové prefabrikáty, monolitický betón, sadrokartónove dosky a omietky vo vnútorných priestoroch.
 
Spracovanie:
Omietku naniesť a zrovnať v čase 15 minút po rozrobení. Po cca. 30 minútach omietku navlhčiť, rozfilcovať so špongiovým hiladítkom a potom vyhladiť so švajčiarskym hladítkom alebo po vyhladení na tenko pretmeliť s vhodným tmelom (napr. Knauf Gelbband).

Knauf Rotband 7 – 50 mm, Sadrová priľnavá omietka

Výhody:
Umožňuje celoplošné jednovrstvové nanášanie omietky v hrúbkach od 7 – 50 mm

Spotreba
0,8 kg/m2 (na mm hrúbky vrstvy)

Spracovanie
Omietku naniesť a vyhladiť do 20 minút po rozrobení. Po 40 – 70 minútach, podľa podkladu, omietku navlhčiť a zafilcovať so špongiovým hladítkom. Následne na to vyhladiť so švajčiarskym hladítkom.

Balenie
25 kg

 

Oblast’ použitia:
Knauf Rotband 7-50 mm sadrová priľnavá omietka je určená na celoplošné omietanie pre všetky bežné stavebné podklady ako betónové prefabrikáty, monolitický betón, sodrokartónové dosky, omietky a tehly vo vnútorných priestoroch. Vhodná aj na vyspravenie okenných a dverných ostení.
 
Spracovanie:
Omietku naniesť a zrovnať v čase 20 minút po zarobení. Po cca. 40 - 70 minútach omietku navlhčiť, rozfilcovať so špongiovým hladítkom a potom vyhladiť so švajčiarskym hladítkom.

 

_______________________________________________________________________