Sadrokartónové systémy RIGIPS - priečky

 

Sadrokartónové priečky Rigips sú nenosné, samonosné interiérové deliace konštrukcie, určené k členeniu interiérov na jednotlivé miestnosti. Spĺňajú tak estetické ako aj stavebno fyzikálne požiadavky, ktoré sú na ne kladené.

Zhotovenie priečky

Pomocou montovaných priečok Rigips možno rýchlo a účelne rozdeliť obytný priestor bytov a rodinných domov alebo ostatných budov. Hotový povrch je možné maľovať, tapetovať alebo obkladať.

Výhody priečky Rigips v porovnaní s tradičnou priečkou<

 • vylúčenie mokrého procesu najmä pri rekonštrukcii obývaných budov
 • nízka hmotnosť, nízky nárast zaťaženia hlavne v podkroviach
 • krátka doba montáže
 • lepšia zvuková izolácia ako pri tradičnej priečke
 • jednoduché vedenie inštalácií a pripevňovanie predmetov
 • dokonale rovný a hladký povrch s možnosťou okamžite maľovať,
  tapetovať alebo obkladať

Postup montáže

 

a susediacich stenách
najskôr vyznačíme
obrys budúcej
priečky.

 

jednostranne
opláštime
doskami Rigips. Pozor
na minimálne
preloženie dosky –
150 mm pri rohoch
zárubní.
ú>

Pomocou natĺkacích
hmoždiniek
pripevníme na
strop a podlahu
obvodový profil
UW s nalepeným
pripojovacím tesnením.

 

Hneď po inštalácii
elektrických
a ostatných rozvodov
vkladáme medzi
stojkové profily
tepelno-zvukovú
izoláciu.

Medzi spodný
a horný UW profil
vkladáme stojkové
CW profily otvorenou
stranou
v smere montáže.
Vzdialenosť profilov
je 60 cm.

 

Nakoniec priečku
uzavrieme z druhej
strany doskami
s posunom o 1/2
dosky. Vzniknuté
styky dosiek prešpachtľujeme
tmelom
s použitím výstužnej
pásky.

 

Spotreba materiálu na 1 m2 (jednoduchá stena, 1 vrstva)

 • dosky (RB, RBI, RF) 12,5 mm                          2,0 m2
 • UW profil                                                              0,8 m
 • CW profil                                                              1,9 m
 • izolácia                                                                 1,0 m2
 • pripojovacie tesnenie                                        1,3 m
 • Natĺkacia hmoždinka                                         1,8 ks
 • rýchloskrutky 25 mm                                          24 ks
 • špachtľovací tmel Super                                   0,6 kg
 • tmel ProFin Mix                                                    0,2 kg
 • sklovláknitá páska                                              1,6 m