Stropné systémy OWAcoustic® Finetta smart

Finetta

Rozmery:                                   
600 x 600 mm
625 x 625 mm 
   
300 x 1200 mm
312,5 x 1250 mm 
    
Šírka: 14 mm nominálne
   
Trieda horľavosti:                      
A2-s1,d0 EN 13501-1
   
Typ konštrukcie:                         
  viditeľný systém 

  viditeľný systém so
           spustenou hranou
           (hrana 7) 
     
Zvuková pohltivosť:                   
stredná hodnota:
aw = 0,60 (H)    NRC = 0,65 
   
Zloženie:                                      
Vyrobené z biologicky odbúrateľnej minerálnej vlny s prídavkom anorganických pojív spojené v dosky, opatrené vrstvou disperznej farby bez organických rozpúšťadiel.
   
Požiarna ochrana:                     
Požární odolnost 30-90 min
(v závislosti od celkového zloženia stropnej konštrukcie)
   
Reflexná schopnosť:                 
cca 90%
   
Relatívna vzdušná vlhkosť:        
90%
   
Bočný prenos zvuku:                  
Bočný prenos zvuku v prípade vyťaženia priečok iba k podhľadu ca. 31 dB