Stropné systémy OWAcoustic® Sternbild smart

Sternbild

Rozmery:600 x 600 mm
625 x 625 mm 
   
300 x 1200 mm
312,5 x 1250 mm 
    
Šírka: 14 mm nominálne
   
Trieda horľavosti:A2-s1,d0 EN 13501-1
   
Typ konštrukcie:
  viditeľný systém 

  viditeľný systém so
           spustenou hranou
           (hrana 7) 
     
Zvuková pohltivosť: strední hodnota:
aw = 0,60 (H)    NRC = 0,65 
   
Zloženie:Vyrobené z biologicky odbúrateľnej minerálnej vlny s prídavkom anorganických pojív spojené v dosky, opatrené vrstvou disperznej farby bez organických rozpúšťadiel.
   
Požiarna ochrana:Požiarna odolnosť 30-90 min
(v závislosti na celkovej skladbe stropnej konštrukcie)
   
Reflexná schopnosť:
cca 90%
   
Relatívna vzdušná vlhkosť:
90%
   
Bočný prenos zvuku:                  
Bočný prenos zvuku v prípade vyťaženia priečok iba k podhľadu ca. 31 dB