Zdvojené podlahy WEGO

 

    Možnosť dokonalého využitia budovy je závislá na funkčnosti technických rozvodov - sietí v budove. Pre racionálne využitie priestoru je veľmi dôležité vytvoriť zodpovedajúci systém sietí pre rozvod elektriny, osvetlenia, vody, klimatizácie, telefónu, zabezpečenia, požiarnej ochrany atď. Dostávame se tým k rozporu medzi budovou, ktorá je stavaná pre dlhodobé užívanie bez konštrukčných zmien a sieťami, ktoré sa za dobu životnosti budovy musia niekoľkokrát zmeniť a prispôsobiť potrebám užívateľov.

Tradičná technológia výstavby, pri ktorej sú siete v kábeloch, trúbkach, kanáloch a pod., neumožňuje dynamické zmeny týchto sietí. V prípade potreby presunúť alebo rozšíriť telefónne stanice, osvetlenie, pracovné miesta a pod. dochádza k ťažko riešiteľným, stále sa opakujúcim problémom.

WEGO - zvýšená zdvojená podlaha ponúka radikálne riešenie týchto problémov vytvorením inštalačného priestoru pod povrchom celej podlahy. Tento inštalačný priestor je prístupný kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste.
Rozvody sietí v budove môžu byť plánované a inštalované s optimálnym rozvrhnutím, priamo na hrubej podlahe po dokončení stavebných prác. Priebeh výstavby je týmto podstatne zjednodušený, dochádza k znižovaniu doby potrebnej pre montáž.            

So zdvojenou podlahou WEGO je premiestnenie výstupov sietí lacnou a jednoduchou operáciou. Bez toho, aby došlo k zníženiu estetickej alebo funkčnej hodnoty podlahy, možno dosiahnuť v porovnaní s tradičnými technológiami významného zníženia montážnych nákladov. V priemere možno uvažovať, že inštalácia všetkých sietí zaberie asi 50% času výstavby budovy. Tomu samozrejme zodpovedajú náklady na prácu. Použitím zdvojenej podlahy možno dobu výstavby podstatne skrátiť, čím možno dosiahnuť úsporu nákladov na stavbu až 15%.

   S podlahou WEGO je projektovanie budovy omnoho jednoduchšie. Tým, že je vytvorený priestor pre siete pod podlahou, nie je projektant ničím obmedzovaný a môže zvoliť najvhodnejšie rozmiestnenie sietí. Budova sa stáva omnoho "flexibilnejšia". Možno prevádzať najrôznejšie dispozičné zmeny bez niekoľko-denného rušenia užívateľov budovy. Akékoľvek zmeny možno previesť jednoduchým nadzdvihnutím, prípadne premiestnením podlahových panelov, čo je veľmi rýchle, úsporné a jednoduché.   
   

Rozsah príslušenstva vyvinutý rokmi skúseností, prispieva k funkčnosti a flexibilite podlahy WEGO.

Do príslušenstva patrí napr.:
- rampy a schody spojujúce miesta s rôznou výškovou úrovňou
- perforované panely a podlahové rošty rôznych tvarov a veľkosťou pre klimatizáciu
- stĺpce k umiestneniu zásuviek, zástrčiek a vypínačov
- podlahové boxy pre výstupy elektriny, telefóny atď.

Aby bolo možné uspokojiť všetky možné rôznorodé požiadavky, ponúka podlaha WEGO širokú škálu panelov a nosných konštrukcií. Správnou kombináciou týchto panelov a konštrukcií možno dosiahnuť obrovské množstvo rôznych variant

Je možno vybrať z týchto materiálov:
- drevotrieska o vysokej hustote, špeciálne konštruovaná pre veľkú únosnosť a stabilitu, 
  táto doska je pokrytá na spodnej ploche hliníkovou fóliu, laminátom alebo oceľovou doskou.
  Výška dosiek môže byť 30 alebo 40mm, podľa požadovaného zaťaženia.
- špeciálny nehorľavý materiál (kalcium sulfát) ošírke 35mm, ktorý má výnimočné vlastnosti v oblasti nehorľavosti, zvukovej poltivosti a zaťaženia.
- kombinácia rôznych materiálov pre špeciálne požiadavky.

Podlahové krytiny dodáva firma WEGO v širokej škále tak, že možno vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám:
- tvrdé plastikové lamináty a vinyly pre počítačové
  miestnosti, laboratóriá atď.
- lepené alebo voľne ležiace koberce pre kancelárie
- mramory, žuly, tvrdé drevá, keramika do
  reprezentatívnych priestorov.

Projektant není ničím viazaný, môže kombinovať rôzne materiály a farby a tým vytvárať množstvo zaujímavých a jedinečných priestorov.

    
 

V prípade nutnosti možno aj dodatočne únosnosť podlahy zvýšiť alebo znížiť jednoduchou zámenou častí nosnej konštrukcie.

Nosná konštrukcia Uniframe poskytuje stabilitu aj výnimočné mechanické vlastnosti v bežných prípadoch. Galvanizovaná oceľ, z ktorej je nosná konštrukcia vyrobená, zaručuje pevnosť a vlastnú ohňovzdornosť podlahy.

Päť typov podstavcov s celou radou spojovacích nosníkov ortogonálnych a diagonálnych môže byť použité v rôznych kombináciách tak, aby vyhoveli všetkým požiadavkám na únosnosť a výšku podlahy.

Patentovaná nosná konštrukcia OTTO 8 s konzolovou hlavou, podstavce a rada rôznych vzájomne zameniteľných spojovacích nosníkov umožňuje vytvorenie podlahy s rôznou únosnosťou.

     

           

 Maximálne zaťaženie pre dosky 30(40)LA s novou konštrukciou UNI

 

konštrukcia USB(UNS)
bez spojovacích nosníkov

konštrukcia UBM(UNS)
so spojovacími nosníkmi

Dosky 30LA, plošné zaťaženie

-

8,30kN/m2 

Dosky 30LA, bodové zaťaženie
(prehyb 2 mm)

-

1,80kN 

Dosky 30LA, bodové zaťaženie (faktor 2)

-

3,15kN 

     
Dosky 40LA, plošné zaťaženie

13,60kN/m2

16,75kN/m2 

Dosky 40LA, bodové zaťaženie
(prehyb 2 mm)

2,60kN

2,80kN 

Dosky 40LA, bodové zaťaženie (faktor 2)

 6,80kN

7,00kN

 

_______________________________________________________________________