Zdvojené podlahy WEGO

 

    Možnosť dokonalého využitia budovy je závislá na funkčnosti technických rozvodov - sietí v budove. Pre racionálne využitie priestoru je veľmi dôležité vytvoriť zodpovedajúci systém sietí pre rozvod elektriny, osvetlenia, vody, klimatizácie, telefónu, zabezpečenia, požiarnej ochrany atď. Dostávame se tým k rozporu medzi budovou, ktorá je stavaná pre dlhodobé užívanie bez konštrukčných zmien a sieťami, ktoré sa za dobu životnosti budovy musia niekoľkokrát zmeniť a prispôsobiť potrebám užívateľov.

Tradičná technológia výstavby, pri ktorej sú siete v kábeloch, trúbkach, kanáloch a pod., neumožňuje dynamické zmeny týchto sietí. V prípade potreby presunúť alebo rozšíriť telefónne stanice, osvetlenie, pracovné miesta a pod. dochádza k ťažko riešiteľným, stále sa opakujúcim problémom.

WEGO - zvýšená zdvojená podlaha ponúka radikálne riešenie týchto problémov vytvorením inštalačného priestoru pod povrchom celej podlahy. Tento inštalačný priestor je prístupný kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste.
Rozvody sietí v budove môžu byť plánované a inštalované s optimálnym rozvrhnutím, priamo na hrubej podlahe po dokončení stavebných prác. Priebeh výstavby je týmto podstatne zjednodušený, dochádza k znižovaniu doby potrebnej pre montáž.

So zdvojenou podlahou WEGO je premiestnenie výstupov sietí lacnou a jednoduchou operáciou. Bez toho, aby došlo k zníženiu estetickej alebo funkčnej hodnoty podlahy, možno dosiahnuť v porovnaní s tradičnými technológiami významného zníženia montážnych nákladov. V priemere možno uvažovať, že inštalácia všetkých sietí zaberie asi 50% času výstavby budovy. Tomu samozrejme zodpovedajú náklady na prácu. Použitím zdvojenej podlahy možno dobu výstavby podstatne skrátiť, čím možno dosiahnuť úsporu nákladov na stavbu až 15%.

   S podlahou WEGO je projektovanie budovy omnoho jednoduchšie. Tým, že je vytvorený priestor pre siete pod podlahou, nie je projektant ničím obmedzovaný a môže zvoliť najvhodnejšie rozmiestnenie sietí. Budova sa stáva omnoho "flexibilnejšia". Možno prevádzať najrôznejšie dispozičnézmeny bez niekoľko dňového rušenia užívateľov budovy. Akékoľvek zmeny možno previesť jednoduchým nadzdvihnutím, prípadne premiestnením podlahových panelov, čo je veľmi rýchle, úsporné a jednoduché.   
   

Rozsah príslušenstva vyvinutý rokmi skúseností, prispieva k funkčnosti a flexibilite podlahy WEGO.

Do príslušenstva patrí napr:
- rampy a schody spojujúce miesta s rôznou výškovou úrovňou
- perforované panely a podlahové rošty rôznych tvarov a veľkosťou pre klimatizáciu
- stĺpce k umiestneniu zásuviek, zástrčiek a vypínačov
- podlahové boxy pre výstupy elektriny, telefóny atď.

Aby bolo možné uspokojiť všetky možné rôznorodé požiadavky, ponúka podlaha WEGO širokú škálu panelov a nosných konštrukcií. Správnou kombináciou týchto panelov a konštrukcií možno dosiahnuť obrovské množstvo rôznych variant.

Je možno vybrať z týchto materiálov:
- drevotrieska o vysokej hustote, špeciálne konštruovaná pre veľkú únosnosť a stabilitu, 
  táto doska je pokrytá na spodnej ploche hliníkovou fóliu, laminátom alebo oceľovou doskou.
  Výška dosiek môže byť 30 alebo 40mm, podľa požadovaného zaťaženia.
- špeciálny nehorľavý materiál (kalcium sulfát) ošírke 35mm, ktorý má výnimočné vlastnosti v oblasti nehorľavosti, zvukovej poltivosti a zaťaženia.
- kombinácia rôznych materiálov pre špeciálne požiadavky.

Podlahové krytiny dodáva firma WEGO v širokej škále tak, že možno vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám:
- tvrdé plastikové lamináty a vinyly pre počítačové
  miestnosti, laboratóriá atď.
- lepené alebo voľne ležiace koberce pre kancelárie
- mramory, žuly, tvrdé drevá, keramika do
  reprezentatívnych priestorov.

Projektant není ničím viazaný, môže kombinovať rôzne materiály a farby a tým vytvárať množstvo zaujímavých a jedinečných priestorov.

    
 

V prípade nutnosti možno aj dodatočne únosnosť podlahy zvýšiť alebo znížiť jednoduchou zámenou častí nosnej konštrukcie.

Nosná konštrukcia Uniframe poskytuje stabilitu aj výnimočné mechanické vlastnosti v bežných prípadoch. Galvanizovaná oceľ, z ktorej je nosná konštrukcia vyrobená, zaručuje pevnosť a vlastnú ohňovzdornosť podlahy.

Päť typov podstavcov s celou radou spojovacích nosníkov ortogonálnych a diagonálnych môže byť použité v rôznych kombináciách tak, aby vyhoveli všetkým požiadavkám na únosnosť a výšku podlahy.

Patentovaná nosná konštrukcia OTTO 8 s konzolovou hlavou, podstavce a rada rôznych vzájomne zameniteľných spojovacích nosníkov umožňuje vytvorenie podlahy s rôznou únosnosťou.

     

           

 Maximálne zaťaženie pre dosky 30(40)LA s novou konštrukciou UNI

 

konštrukcia USB(UNS)
bez spojovacích nosníkov

konštrukcia UBM(UNS)
so spojovacími nosníkmi

Dosky 30LA, plošné zaťaženie

-

8,30kN/m2 

Dosky 30LA, bodové zaťaženie
(prehyb 2 mm)

-

1,80kN 

Dosky 30LA, bodové zaťaženie (faktor 2)

-

3,15kN 

     
Dosky 40LA, plošné zaťaženie

13,60kN/m2

16,75kN/m2 

Dosky 40LA, bodové zaťaženie
(prehyb 2 mm)

2,60kN

2,80kN 

Dosky 40LA, bodové zaťaženie (faktor 2)

 6,80kN

7,00kN

 

_______________________________________________________________________